Kuvati nije teško, kada znate šta!

Tumacenje temperatura pecnice

Autor: Ana Z.

Tumacenje temperatura pecnice

tumacenje temperature pecnice:


- veoma slaba----------oko125 stepeni

-slaba--------------------oko 150 stepeni

- srednja----------------oko 175 stepeni

- jaka--------------------oko 200 stepeni

- beoma jaka-----------oko 220 stepeni

Upisano:  Fri, 03-Oct-2008, 18:35